ޚަބަރު ރާއްޖޭ ކުޅިވަރު ފުޓްބޯޅަ

ބޮޑު ބްރޭކަކަށްފަހު ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގު ފަށައިފި

އިބްރާހިމް ރަފްހާން ، ދެން އޮންލައިން

އޭ.އެފް.ސީ ކަޕުގެ މެޗަށާއި އޭޝިއަން ކަޕްގެ ކޮލިފައިން މެޗުތަކަށް ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ބޮޑު ބްރޭކެއް ނެގުމަށްފަހު ލީގު މެޗުތައް އަލުން ފަށައިފިއެވެ.

Ads by STELCO

ލީގު އަލުން ފަށައިފައި ވަނީ މިއަދު ހަވީރު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީއާއި ދަ ގްރާންޑޭ ބައްދަލު ކުރި މެޗުންނެވެ. މި މެޗު 1-2 އިން ކާމިޔާބުކުރީ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީންނެވެ. މި ނަތީޖާއާ އެކު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީން ވަނީ ލީގު ތާވަލްގެ ތިންވަނައަށް ޖެހިލައިފައެވެ.

ލީގު އަލުން ފެށިއިރު 12 މެޗުން 33 ޕޮއިންޓް ހޯދާ ލީގު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތީ މާޒިޔާއެވެ. ތާވަލުގެ ދެވަނައިގައި އޮތީ 12 މެޗުން ހޯދި 28 ޕޮއިންޓާއެކު އީގަލްސްއެވެ. ލީގުގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ވާދަކުރާނީ ކްލަބް އީގަލްސާއި ވެލެންސިޔާއެވެ.

Ads by Ooredoo
  1. ސިޑިބަރިން

    ޔޫވީގެކޯޗު ހަމަ މޮޅީ. ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ އުފާވެރި ނަތިޖާ މިމެޗުން ފެނިގެންދިޔަ.