ފުޓްބޯޅަ

ފްރާންސް މޮޅުކޮށްދިނީ އޮސްޓްރިއާއިން ބައިކޮޅަށް ގޯލު ޖަހައިގެން

ލުކަކޫއަށް ބަދުނަސީބު ރެޔެއް، ޖެހި ދެ ގޯލު ވެސް ގަބޫލުނުރުމުން ބެލްޖިއަމްވީ ބަލި

ޔޫކުރޭން ބަލިކޮށް ރުމޭނިއާއަށް ތާރީހީ މޮޅެއް

ފެވަރިޓް އިންގްލެންޑް ސާބިއާ އަތުން މޮޅުވީ ހަމަކިރިޔާ

ފަަހަތުންއަރައި ޕޮލެންޑު ބަލިކޮށް ނެދަލެންޑްސްއިން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

އަލްބޭނިއާ އަތުން ޗެމްޕިއަން އިޓަލީއަށް އުދަނގޫ މޮޅެއް، އަލްބޭނިއާ ތާރީހުގެ ތެރެއަަށް

ސްޕެއިން އިން މުބާރާތް ފެށީ ގަދަކޮށް، 16 އަހަރުގެ ޔަމާލްއަށް ރެކޯޑެއް

ހަންގޭރީ ބަލިކޮށް ސްވިޒަލެންޑުން މުބާރާތްފެށީ އިތުބާރާއެކު

ރޮނާލްޑޯއާއި ޖޯޖީނާ ކައިވެނި ނުކޮށް އެކީގައި ދިރިއުޅޭ މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ

ރޮނާލްޑޯ އިފެކްޓް؛ އައްނަސްރުގެ އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓަށް އެތައް މިލިޔަން ފޮލޯވަރުންނެއް

ވޯލްޑް ކަޕްގައި މެސީ ލި "ބިޝްޓް" ގަންނަން ހުށަހެޅި އަގު އިނގޭތަ؟

ފުޓުބޯޅަ ލެޖެންޑް، ޕެލޭ މަރުވެއްޖެ

ވޯލްޑްކަޕް ނިންމާލުމަށްފަހު ފީފާގެ ރައީސް ރާއްޖެއަށް

ފީފާ ރޭންކިންގައި ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ދަށަށް! 156 ވަނައިގައި

ހުރިހާ ރިކޯޑެއް މުގުރަމުން އަންނަ މެސީ، އެންމެ ފަހުން ފައިސާގެ ނޯޓަށް!

ވޯލްޑްކަޕްގެ އެންމެ ދަށް ޓީމަށް 9 މިލިޔަން ރުފިޔާ، ޗެންޕިއަނުންނަށް ކިހާވަރެއް؟

ކޮލޯ މުއާނީ، އެމްބާޕޭ ގޯލް ސެލެބްރޭޓް ކުރަން ހުރަސްއެޅީ ކީއްވެ؟

މާޓިނޭޒް ހުތުރު އިޝާރާތެއް ކުރި ސަބަބު ކިޔައިދީފި