ލައިފްސްޓައިލް

300 ޝެއަރ ހަމަކޮށްލައިގެން މުޅިން އައު ފޮންޓެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު

ޢާއިޝަތު އަރީނާ

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އާއްމުކޮށް ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަނީ އެއް ފޮންޓްތަކެކެވެ. ހެޑްލައިންނަމަ އެމްވީ ވަހީދެވެ. ޕެރެގްރާފްގައިނަމަ އެވްމީ ފަރުމާއެވެ. ޕޯސްޓަރެއް ހަދާލަން ބެލިޔަސް މާ ގިނަ އޮޕްޝަންތަކެއް ނެތެވެ. މިކަމަށް ހައްލު ހޯދައިދޭން މިއަދު އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ދިވެހި ފޮންޓް.ކޮމްގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ވެބްސައިޓުން މިއަދު އެތައް ފޮންޓެއް ޑައުންލޯޑް ކުރެވެއެވެ. އަދި އިތުރު ފޮންޓްތައް ވެސް ދަނީ ހަދަމުންނެވެ.

ހުސެއިން ނިޔާޒް ހިންގަމުން އަންނަ ދިވެހި ފޮންޓް.ކޮމް އިން ނެރެން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އައު ފޮންޓެއް ނެރުމަށެވެ. އެކަމަކު މިފަހަރު އައު ފޮންޓް ލިބެން އޮތީ ކުޑަ މަސައްކަތެއްކޮށްލައިގެންނެވެ. އެއީ ދިވެހި ފޮންޓް ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ކުރި ޕޯސްޓަށް 300 ޝެއަރ ހަމަކޮށްލުމެވެ. އެ ޕޯސްޓްގެ ލިންކް މި އޮތީއެވެ. މި ޗާލު ފޮންޓް ހޯދާލުމަށް އެންމެން މަސައްކަތްކޮށްލަމާ ހިނގާށެވެ.

ނިޔާޒްގެ ފޮންޓްތަކަކީ ހިލޭ ލިބޭ ފޮންޓްތަކެވެ. އޭނާގެ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިކަން ދޭން ބޭނުންވާނަމަ މި ލިންކް އިން އެކަން ކުރެވޭއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!