ޚަބަރު

ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ސްވިޒްލޭންޑަށް ވަޑައިގެންފި

ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ސްވިޒްލޭންޑުގެ ޖެނީވާއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު ޖެނީވާއަށް ވަޑައިގެންފައި މިވަނީ އދ. ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލްގެ 43 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި ދަތުރުފުޅަކީ ތިން ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅެއް ކަމަށެވެ.

އދ. ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލްގެ މިފަހަރުގެ ބައްދަލުވުމުގައި 80 ގައުމެއްގެ މަންދޫބުންނާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި ބެހޭ ޖަމިއްޔާތަކުން އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާ ކުރާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މާދަމާ ތަގުރީރު ކުރައްވާނެއެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގައި އދ. ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާ މިޝޭލް ބެޗެލެޓް އާއި ވެސް މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކުގައި ބައެއް ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ޖަމިއްޔާތަކުގެ ބޭފުޅުންނާއިވެސް މިނިސްޓަރު ބައްދަލުކުރައްވާނެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!