ފުޓްބޯޅަ

ފުޓުބޯޅަ ލެޖެންޑް، ޕެލޭ މަރުވެއްޖެ

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

އުމުރުން 82 އަހަރުގައި ބްރެޒިލްގެ ފުޓުބޯޅަ ލެޖެންޑް، ޕެލޭ މަރުވެއްޖެއެވެ.

Ads by STELCO

އޭނާ މަރުވީ ބްރެޒިލްގެ ވެރިރަށް ސައޮޕާލޯގެ އަލްބާޓް އެއިންސްޓެއިން ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށެވެ. އޭނާ މިދިޔަ މަހުން 29 އިން ފެށިގެން އޮތީ އެނދުމަތިކޮށްފައެވެ.

އޭނާ ދިޔަީ މިދިޔަ އަހަރު ސެޕްޓެމްބަރުން ފެށިގެން ހަޖަމްކުރާ ނިޒާމަށް ޖެހުނު ކެންސަރު ބައްޔަށް އޭނާ ދިޔައީ ފަރުވާ ހޯދަމުންނެވެ.

21 އަހަރުގެ ދިގު ފުޓުބޯޅަ ކެރިއަރުގައި ޕެލޭވަނީ 1281 ގޯލް ޖެހި ޕެލޭއަަކީ ދުނިޔެ މިހާތަނަށް ދުށް އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!