ޚަބަރު

ވިލިމާލެއިން ގެއްލުނު ކުއްޖާ ފެނިއްޖެ

ފަތޯނާ ފާއިޒު
ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އަންނަ ޒޯޔާ/ ފޮޓޯ ޝޯޝަލް މީޑިއާ

ވިލިމާލެއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ކުއްޖާ ފެނިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ވިދާޅުވީ، ވިލިމާލެއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ އުމުރުން 13 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާ ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ކުއްޖާގެ ހާލު ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ އިތުރު އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުދެއްވައެވެ.

އެ ކުއްޖާ ގެއްލުނުކަން ފުލުހުން ހާމަ ކުރީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައެވެ. މީގެ ކުރިންވެސް، ފުރާވަރުގެ އަންހެން ކުދިން ގެއްލުމުގެ މައްސަލަތައް ފެންމަތިވެފައިވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!