ޚަބަރު

އިޓަލީން ރާއްޖެއަށް މީހުން އައުން މަނާކޮށްފި

ޔޫރަޕުން ކޮރޯނާ ވައިރަސް އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރެމުންދާ އިޓަލީއިން ރާއްޖެއަށް މީހުން އައުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ މާދަމާ ރޭ މެންދަމު 12:00 އިން ފެށިގެން އިޓަލީން ރާއްޖެ އަށް މީހުން އައުން މަނާކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިޓަލީން ދާދި ފަހުން ރާއްޖެ އައި ދިވެއްސަކު ވެސް ކޮވިޑް19 އަށް ޝައްކު ކުރެވިގެން ވަނީ ޓެސްޓުކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް ޓެސްޓްތަކަށް ފަހު އެ ބަލި ނެތްކަން ޔަގީންކޮށް އޭނާ ވަނީ ދޫކޮށްލައިފައެވެ.

މި ނިންމުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނިންމެވީ، މިވަގުތު ދިވެހިންގެ ސިއްހަތު މުހިންމު ކަމަށް ފެންނާތީ ކަމަށް އަލީ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!