ދުނިޔެ

އިންޑިއާއިން ޖައްވީ މުހިންމު.ތަހްލީލުތަކެއް ހަދަނީ

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

މިޝަންގެ ޕްރޮޖެކްޓް ޑައިރެކްޓަރު އާރް ހަޓަން ރޮއިޓާސްއަށް ވިދާޅުވީ އިންޑިއާއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޖައްވީ މިޝަން ގަގަންޔާންގައި އަންނަ މަހުގެ ކުރީކޮޅު މުހިންމު އިމްތިހާނެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

އިންޑިއަން ސްޕޭސް ރިސާޗް އޯގަނައިޒޭޝަން (އިސްރޯ) އިން މިހާރު ވެސް ހަތަރު އެސްޓްރޮނޯޓުން ތަމްރީނު ކުރަމުން އަންނަ އިރު، އެ ޖަމިއްޔާގެ އަމާޒަކީ މުސްތަގުބަލުގައި އިންސާނުން ގެނައުމަށް ކުރާ އިތުރު މިޝަންތައް ކަމަށް ހަޓަން ވިދާޅުވި އެވެ.

ގަގަންޔާން މިޝަންގެ މަގްސަދަކީ އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސްޕްލޭޝްޑައުންއެއްގައި އެނބުރި ސަލާމަތަށް އެނބުރި އައުމުގެ ކުރިން ތިން މީހުންގެ ފަޅުވެރިއަކު 400 ކިލޯމީޓަރު (250 މޭލު) ގެ އޯބިޓަށް ތިން ދުވަސް ވަންދެން އުފުލާނެ އިންސާނުން ދިރިއުޅެވޭނެ ސްޕޭސް ކެޕްސޫލެއް އުފެއްދުމެވެ.

އިސްރޯއިން ބުނީ ގަގަންޔާން ނިމުމުން ޖައްވުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އިންސާނުން ތިބޭނެ ގޮތްތައް ހޯދާނެ ކަމަށެވެ.

އެ ޓީމުގެ އަމާޒަކީ ފައިނަލް ލޯންޗް މަރުހަލާގެ ކުރިން އެހެނިހެން ޓެސްޓުތަކުގެ ބެޓެރީއެއް ހެދުމުގެ ކުރިން އިމަޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި އެސްޓްރޮނޯޓުން ބޭރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ކްރޫ އެސްކޭޕް ސިސްޓަމް ޓެސްޓު ކުރުން ކަމަށް ހަޓަން ވިދާޅުވި އެވެ.

މި މިޝަނަށް ގާތްގަނޑަކަށް 90.23 ބިލިއަން އިންޑިއަން ރުޕީސް (1.1 ބިލިއަން ޑޮލަރު) ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު، މިއީ ޖައްވީ އިދާރާއިން ހަނދުގެ ސައުތު ޕޯލްއަށް އެގައުމުގެ ޗަންދުރަޔާން-3 ކްރާފްޓް ތާރީޚީ ގޮތުން ޖެއްސުމާ ގުޅިގެން ނެވެ.

Ads by Ooredoo

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!