ޚަބަރު

މާރާމާރީއެއް ހިނގައި، އަނިޔާވި މީހަކަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެނީ

ފަތޯނާ ފާއިޒު ، ދެން އޮންލައިން

ވެރިރަށް މާލޭގެ ސޯސަން މަގުގައި މާރާމާރީއެއް ހިނގައި، އަނިޔާވި މީހަކަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފިއެވެ.

Ads by Hajj Corporation

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، މިކަން ހިނގި ކަމުގެ މައުލޫމާތު މިއަދު ހަވީރު 3:30 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި މި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން މީހަކަޒް އަނިޔާވެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވަދެމުންދާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މާރާމާރީ ހިންގުމަށް ބޭނުން ކޮށްފައި ވަނީ މަރުތޭލެކެވެ. މި މާރާމާރީ ހިނގާފައި ވަނީ މާލޭގެ ސޯސަން މަގު ވިލާ ޓީވީ ކުރިމަތީގައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އެކަކު ވަނީ ހައްޔަރު ކޮށްފައެވެ.

 

 

  1. ާަޖަކަ

    700މަރަ

  2. ޕަރުވާނާ

    މިހާރު ވ ބިރުގަނޭ ދެން ކެހިނެއްހަދާނި ފުރާނަހުއްޓަ ވަޅުނުލާނެ