ޚަބަރު

އުރީދޫއިން އައިފޯން 15ގެ ޕްރީ އޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފި

ރައުފާ ރަޝީދު ، ދެން އޮންލައިން

އުރީދޫން އައިފޯން 15 ގެ ޕްރީ-އޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

Ads by STELCO

އުރީދޫން ވިދާޅުވީ މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ދުރާލައި މިއަދުން ފެށިގެން ފޯނަށް އޯޑަރު ނަގަން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އޯޑަރުކުރާ ކުރައްވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 ގައި ފޯނު ހަވާލުކުރެވޭނެކަމަށް ވެސް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ބުނެފައިވެއެވެ.

ފޯނު ގަންނަ އުރީދޫ ނެޓްވޯކްގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ތިން މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކާ އެކޯ 100 ޖީބީ މޮބައިލް ޑޭޓާ މުޅިން ހިލޭ ލިބޭނެ އެވެ. ބޯނަސް ޑޭޓާ ހޯދުމަށް ފޯނު ޕްރީ އޯޑަރު ކުރާ ފަރާތްތަކުން "ބޮނަސް100 ޖީބީ" ކީވޯޑް ޖަހާފައި 5555 އަށް އެސްއެމްއެސް ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

 

Ads by Ooredoo

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!