ދުނިޔެ

އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ޗައިނާގެ ތިން އެތްލީޓުން ބައިވެރިނުވެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ޗައިނާ އިން ބުނާ ސަރަހައްދެއްގެ އިންޑިއާގެ މާޝަލް އާޓްސްގެ ތިން އެތުލީޓަކަށް ހަންގްޒޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޭޝިއަން ގޭމްސްއިން ވަކިވާން މަޖުބޫރުވީ މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމުން ކްލިއަރެންސް ނުލިބުމުން ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ވޫޝޫ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ގޮތުގައި ވާދަކުރާ މި ތިން އަންހެނުންނަކީ ބެއިޖިންއިން "ސައުތު ޓިބެޓް" ގެ ގޮތުގައި ގާތްގަނޑަކަށް މުޅިން ވެސް ބުނާ ސަރަހައްދެއް ކަމަށްވާ އިންޑިއާގެ އިރުއުތުރުގެ ސްޓޭޓެއް ކަމަށްވާ އަރޫނާޗަލް ޕްރަދޭޝްއަށް ނިސްބަތްވާ ތިން އަންހެނުންނެވެ.

ވޫޝޫ ނުވަތަ ކުންގްފޫ އަކީ ޗައިނާއިން އުފެދުނު މަލްޓިޑިސިޕްލިނަރީ މާޝަލް އާޓެކެވެ.

ހިންދުސްތާން ޓައިމްސް ނޫހުން ބުނި ގޮތުގައި އެ ތިން މީހުންނަށް ހަންގްޒޫ އޭޝިއަން ގޭމްސް އިންތިޒާމް ކުރާ ކޮމިޓީން ބައިވެރިވުމުގެ ހުއްދަ ދިން ނަމަވެސް ޗައިނާއަށް އެތެރެވުމަށް ވިސާގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެކްރެޑިޓޭޝަން ކާޑު ޑައުންލޯޑް ނުކުރެވުނެވެ.

އެ ނޫހުން ބުނީ ކޯޗިން ސްޓާފުންނާއެކު 10 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑުގެ ބާކީ ތިބި ކުޅުންތެރިން ބުދަ ދުވަހު ހަންގްޒޫގައި ކުޅޭ މެޗުތަކަށް ފުރާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިންޑިއަން އޮލިމްޕިކް އެސޯސިއޭޝަނުން ވެސް އަދި އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީގެ ބަހެއް ވެސް އެޖެންސް ފްރާންސް-ޕްރެސް ނިއުސް އެޖެންސީން އަދި ވަނީ ލިބޭ ގޮތް ނުވެފަ އެވެ.

މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ބާއްވާ ވޯލްޑް ޔުނިވާސިޓީ ގޭމްސްއަށް އިންޑިއާގެ ވުޝޫ ޓީމު ޗައިނާގެ ޗެންގްޑޫ ސިޓީއަށް ދަތުރުކޮށްފައި ނުވަނީ ހަމަ އެ ތިން އެތުލީޓުންނަށް ވިސާ ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ސްޓޭޕަލް ސްޓޭޕަލް ދިނުމުންނެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާއިން ވަނީ މިއީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

އަރޫނާޗަލް ޕްރަދޭޝް އަކީ ޓިބެޓްގެ ހިމަލަޔާ ކޯރުގެ އަނެއް ފަރާތުގައި އޮންނަ އަދި އުތުރުގެ އަވަށްޓެރި ގައުމަކާ އެކު އާންމު ބުޑިސްޓުންގެ ސަގާފީ ތަރިކައެއް ހިއްސާކުރާ ސަރަހައްދެކެވެ.

ދަލައި ލާމާ 1959 ވަނަ އަހަރު ޗައިނާގެ ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް އަމިއްލަ ގައުމުގައި ހިންގި ނާކާމިޔާބު ބަޣާވާތަށް ފަހު އެ ސްޓޭޓްގެ ތެރެއިން ފިލައިގެން ގޮސް، އޭގެ ފަހުން އޭނާ ދިރިއުޅެމުން އައީ އިންޑިއާގަ އެވެ.

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!