ދުނިޔެ

ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގައި ޗައިނާގެ "ފްލޯޓިން ބެރިއާ" ފިލިޕީންސުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގެ ހިޔާލު ތަފާތުވެފައިވާ ސަރަހައްދެއްގައި ޗައިނާގެ ކޯސްޓްގާޑުން "ފްލޯޓިން ބެރިއާ" އެއް ހަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ފިލިޕީންސް އިން ބުނީ އެ ސަރަހައްދަށް ފިލިޕީންސް މީހުން ވަނުމަށާއި މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ހުރަސް އެޅި ކަމަށެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

މެނީލާގެ ކޯސްޓްގާޑާއި ބިއުރޯ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެކުއެޓިކް ރިސޯސަސް އިން ވަނީ ޗައިނާއިން ސްކާބަރޯ ޝޯލްގެ ބައެއްގައި ބެރިއަރު ބެހެއްޓުމުން އެކަން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށްފަ އެވެ.

މަސްވެރިންނަށް ޝޯލް ހުރަސް އެޅުމުގެ ސަބަބުން މަސްވެރިކަމާއި ދިރިއުޅުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސް އެޅެމުން ދިޔަ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މި ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށާއި ކަނޑުމަތީގެ ހައްގުތައް ދެމެހެއްޓުމަށާއި ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ އެންމެހާ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން [ފިލިޕީންސް ކޯސްޓްގާޑުން] އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރާނެ،" ތާރިއެލާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މެނީލާގައި ހުންނަ ޗައިނާ އެމްބަސީގެ ބަހެއް އަދި ވަނީ ލިބޭ ގޮތް ނުވެފަ އެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރު 24، 2023 ގައި ފިލިޕީންސް ކޯސްޓްގާޑުން އާންމުކުރި މި ހޭންޑްއައުޓް ފޮޓޯގައި ފްލޯޓިން ބެރިއާ ކައިރީގައި ހުންނަ ޗައިނާގެ ކޯސްޓްގާޑުގެ ބޯޓުތައް ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގެ ސްކާބަރޯ ޝޯލް ކައިރީގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެކެވެ. ފިލިޕީންސްގެ ކޯސްޓްގާޑް/ހޭންޑްއައުޓް މެދުވެރިކޮށް ރޮއިޓާސް މެދުވެރިކޮށް ލައިސަންސް ރައިޓްސް ހޯދައިފި

ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގެ 90 އިންސައްތަ ޗައިނާއިން ދަޢުވާކުރަނީ ވިއެޓްނާމް، މެލޭޝިއާ، ބްރޫނާއީ، އިންޑޮނޭޝިއާ އަދި ފިލިޕީންސްގެ ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތަށެވެ. ބެއިޖިންއިން 2012 ވަނަ އަހަރު ސްކާބަރޯ ޝޯލް ހިފަހައްޓައި ފިލިޕީންސްގެ މަސްވެރިންނަށް މަޖުބޫރުވީ ކުދި ކުދި ކެޗްތަކަށް އިތުރަށް ދަތުރުކުރުމަށެވެ.

ބެއިޖިންއިން ފިލިޕީންސްގެ މަސްވެރިންނަށް މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޝޯލްއަށް އެނބުރި ދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިނީ އޭރުގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓޭގެ ވެރިކަމުގައި ދެގައުމުގެ ގުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅުވަމުން ދަނިކޮށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ފަހުން ހުންނެވި ފާޑިނަންޑް މާކޯސް ޖޫނިއާ މިދިޔަ އަހަރު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމާ އެކު އަނެއްކާވެސް ވަނީ ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިފަ އެވެ.

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!