ކުޅިވަރު

ސްވިމިން ޕޫލް ހަދާ ބިން ސާފު ކުރަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި މުޅިން އަލަށް ގާއިމް ކުރާ އޮލިމްޕިކް ސްޓޭންޑަޑްގެ ސްވިމިން ޕޫލް ހަދާ ބިން ސާފް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

ސްވިމިން ޕޫލް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާލޭގެ ކުރީގެ އެއް ނަމްބަރު ކުނިކޮށީގައެވެ. އާ ސަރުކާރުގެ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، މި މަސައްކަތް ފެށުން ލަސްވެގެން ދިޔައީ އެބިމަކީ އެހެން ފަރާތަކަށް ދީފައިވާ ބިމަކަށްވެފަ، އެމައްސަލަ އާބިޓްރޭޝަންގައި އޮތުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ބިން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ރަޝީދު ކާޕެންޓްރީ އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮންޕެނީއާއެވެ.

ސްވިމިން ޕޫލް އަޅާ ބިން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފެށުމާއި ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިންނާއި މައުލޫމަތު ދެއްވަމުން ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވީ، އަންނަ އަހަރު ސްވިމިން ޕޫލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށާއި، އަދި އަންނަ އަހަރު ޕޫލްގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ބޭނުން ކުރަން ފެށޭ ވަރު ވާނެކަމަށެވެ. 45 ވަނަ ގައުމީ މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި ސްވިމިންގް ޕޫލުގައެވެ.

މަސައްކަތް ފަށާތާ 8 މަހުގެ ތެރެގައި ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މިޕޫލަކީ 50 މީޓަރު ދިގު، 25 މީޓަރު ފުޅާ މިނުގެ 10 ލޭން އޮންނަ ޕޫލެކެއެވެ. އަދި ވޯމްއަޕް ޕޫލެއްގެ ގޮތުގައި 25 މީޓަރުގެ 4 ލޭން އޮންނަ ޕޫލެއްވެސް އެޅުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ފެތުންތެރިން ބޭނުން ކުރާނެ ޖިމަކާއި ކޯޗުން ތިބޭނެ ތަނެއްގެ އިތުރުން ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަންގެ އޮފީސްވެސް މިތަނުގައި ހިމޭނެކަމަށް ސައްތާރު ވިދާޅުވެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!