ދުނިޔެ

ޓެސްލާއިން އިންޑިއާއިން އެތެރެކުރާ ކޮމްޕޯނަންޓްތައް ދެގުނަ އަށް އިތުރުކުރަން ނިންމައިފި

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

އެމެރިކާގެ އިލެކްޓްރިކް ކާރު އުފައްދާ ކުންފުނި ޓެސްލާ އިންކް (ޓީއެސްއެލްއޭ). އޯ) އިން އިންޑިއާއިން އެތެރެކުރާ ކޮމްޕޯނެންޓްތަކުގެ އަދަދު ދެގުނަ ކުރަން ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ޓްރޭޑް މިނިސްޓަރު ޕިއުޝް ގޯޔަލް ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމް އެކްސްގައި އަންގާރަ ދުވަހު ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

"ޓެސްލާ އީވީ ސަޕްލައި ޗެއިންގައި އިންޑިއާގެ އޮޓޯ ކޮމްޕޯނެންޓް ސަޕްލަޔަރުންގެ މުހިންމުކަން އިތުރުވަމުންދާތީ ފަޚުރުވެރިވާ. އިންޑިއާއިން އެތެރެކުރާ ކޮމްޕޯނެންޓްސް ދެގުނަ އަށް އިތުރުކުރުމުގެ މަގުމަތީގައި،" ކެލިފޯނިއާގެ ފްރެމޮންޓްގައި ހުންނަ ޓެސްލާގެ މެނުފެކްޗަރިން ފެސިލިޓީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުމަށް ފަހު ގޯޔަލް ކުރިން ޓްވިޓާ ގެ ނަމުން ނަން ދީފައިވާ އެކްސްގައި ލިޔުއްވާފައިވެ އެވެ.

ނަމަވެސް ޓެސްލާގެ ވެރިޔާ އީލޮން މަސްކް އެ ޕްލާންޓަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ބައްދަލު ނުކުރެއްވުނު ކަމަށް ގޯޔަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ޓެސްލާއިން އަމާޒު ހިފާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރު އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކޮމްޕޯނެންޓްސް ގަނެގެން މި އަހަރު އިންޑިއާއިން 1.7 ބިލިއަން ޑޮލަރާއި 1.9 ބިލިއަން ޑޮލަރާ ދެމެދުގެ އަދަދެއްގެ ކޮމްޕޯނެންޓްސް ހޯދުމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު އެމެރިކާއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިއާގެ ފެކްޓްރީއެއް ގާއިމުކުރުމާއި، އެތަނުގައި 24،000 ޑޮލަރުގެ ކާރެއް އުފެއްދުމާއި، އިތުރު ކޮމްޕޯނެންޓްތައް ހޯދުމާއި، ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ޗާޖިން އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ގާއިމުކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަސްކްއާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރޮއިޓާސް އިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

Ads by Urbanco

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!