ޚަބަރު

މާފަރުގައި ގެނބިގެން މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އާއިޝަތު ޝައުނާ ، ދެން އޮންލައިން

ނ. މާފަރުގައި ގެނބިގެން މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

Ads by MWSC

މަޢުލޫމާތުލިބިފައިވާގޮތުގައި، މާފަރުގައި މިއަދު ގެނބިގެން މަރުވެފައިވަނީ، ސްރީލަންކާއަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން 35 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ.

އެ މީހާ އަކީ މާފަރުގައި ލޭންޑިންގް ކްރާފްޓެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ މީހެއްކަމަށާއި، އޭނާ މަރުވީ ލޭންޑިންގް ކްރާފްޓްގެ ވަލެއް ނެއްޓުމަށް މޫދަށް ފައިބައިގެން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެންކަމަށް އެނގިފައިވެއެވެ.

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، އެ މީހާ ގެނބިގެން ސިއްހީ މަރުކަޒަށް މިއަދު ހެނދުނު ގެންދިޔަ ކަމުގެ ރިޕޯޓް ފުލުހުންނަަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، މާފަރު ސިއްހީ މަރުކަޒަށް އެމީހާ ގެންދިޔައިރުވެސް މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންނަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށެވެ.

އެމީހާގެ ހަށިހަނޑު މާލެ ގެންދިޔުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!