ޚަބަރު ސަރުކާރު

އެޗްޑީސީގެ ޗެއާމަނަކަށް ޒުހޫރު ހަމަޖައްސައިފި

ފައިނާ ފާއިޒް ، ދެން އޮންލައިން
ޒުހޫރު

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ގެ ޗެއާޕާސަން އަކަށް ވަޒީރު އަހްމަދު ޒުހޫރު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

Ads by STELCO

އެ މަގާމަށް ޒުހޫރު ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަންއިން ވަނީ ޔަގީންކޮށްދީފައިއެވެ.

ޒުހޫރަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި އިސް މަގާމުތަކެއް ފުރުއްވި ބޭފުޅެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އެގޮތުން އޭނަ ވަނީ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ކަމާއި ހޯމް މިނިސްޓަރު ކަން އަދި ޔޫތު މިނިސްޓަރު ކަމާއި ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރުކަން ކުރައްވާފައެވެ.

އިތުރުން ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަގާމާއި ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުވެސް ޒުހޫރު ވަނީ އަދާކޮށްފައެވެ.

Ads by HDC

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!