ދުނިޔެ

ޓައިވާން ކަނޑުއޮޅިން އެމެރިކާ އިން ހަނގުރާމަމަތީ އުޅަނދެއް ފޮނުވައިފި

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ޓައިވާންގެ އާ ރައީސް ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ދެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ނުވަނީސް އެމެރިކާގެ ހަނގުރާމަމަތީ އުޅަނދެއް ޓައިވާން ކަނޑުއޮޅިން ބުދަ ދުވަހު ދަތުރުކުރުމުން ބެއިޖިންއިން ވަނީ ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލުން ވެރިކަން ކުރާ ޓައިވާނުގެ އިސްތިގުލާލު ޗައިނާއިން ބުނާއިރު، އެ ކަނޑުއޮޅިގެ އިހްތިސާސް ޗައިނާއަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށް ޗައިނާއިން ބުނެއެވެ. ޓައިވާން ކަނޑުއޮޅިއަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ކަނޑުގެ މަގެއް ކަމަށް ބުނެ ޓައިވާނާއި އެމެރިކާއާ ދެމެދު ދެބަސްވުންތަކެއް އުފެދެ އެވެ.

އެމެރިކާގެ ހަނގުރާމަމަތީ އުޅަނދުތަކާއި ބައެއް ފަހަރު އެމެރިކާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ ޕެޓްރޯލް މަތިންދާބޯޓުތައް މަހަކު އެއްފަހަރު ކަނޑުއޮޅިން ނުވަތަ މަތިން ދަތުރުކުރެއެވެ.

ޓައިވާނުގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް ލައި ޗިންގް-ތޭ މިމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ހުވާކުރެއްވުމުގެ ކުރިން، ޗައިނާއިން ބުނަމުން ދަނީ ނުރައްކާތެރި ވަކިވެގަތުމުގެ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ޗައިނާއިން ބުނަމުންދާތީ، އެންމެ ފަހުގެ މިޝަންގެ ޓައިމިން އަކީ ވަރަށް ނާޒުކު ވަގުތެކެވެ.

އެމެރިކާގެ ކަނޑުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ހަތް ވަނަ ފްލީޓުން ބުނީ އާލީ ބާކް ކްލާސް ގައިޑެޑް މިސައިލް ޑިސްޓްރޯޔަރ ޔޫއެސްއެސް ހަލްސީ އިން ބުދަ ދުވަހު "ރޫޓިން ޓައިވާން ސްޓްރޭޓް ޓްރާންސިޓެއް" ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ގާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަނޑުމަތީގެ ކަނޑުދަތުރުފަތުރާއި އޯވަފްލައިޓްގެ މިނިވަންކަން ބޭނުންކުރާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ކަމަށެވެ.

ޗައިނާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން މި ދަތުރު ސިފަކޮށްފައިވަނީ "ޕަބްލިކް ހައިޕް" އެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި، އެ ގައުމުން ވަނީ އެމެރިކާގެ އުޅަނދު ދަތުރުގެ ތެރޭގައި މޮނިޓާކޮށް އިންޒާރު ދިނުމަށާއި "ގާނޫނާއި ގަވައިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކަމާ މުއާމަލާތް ކުރުމަށް" ކަނޑުގެ ސިފައިންނާއި ވައިގެ ސިފައިން ފޮނުވާފައި ކަމަށެވެ.

ޕީޕަލްސް ލިބަރޭޝަން އާމީގެ އީސްޓަން ތިއޭޓާ ކޮމާންޑުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ތިއޭޓަރުގައި ތިބޭ ސިފައިންނަކީ އަބަދުވެސް ހައި އެލާޓްގައި ތިބޭ ބައެއް ކަމަށާއި ގައުމީ ސިޔާދަތާއި ސަލާމަތާއި ސަރަހައްދީ ސުލްހަ އާއި ހަމަޖެހުން ސާބިތުކަމާއެކު ދިފާއު ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ޓައިވާނުގެ ދިފާއީ ވުޒާރާއިން ބުނީ އެމެރިކާގެ ބޯޓު ދެކުނުން ދަތުރުކުރީ ކަނޑުއޮޅިން ކަމަށާއި ޓައިވާނުގެ ސިފައިން ހާލަތު މޮނިޓާކުރި ނަމަވެސް އާދަޔާ ހިލާފު ކަމެއް ފެނިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ޓައިވާނުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ބެއިޖިންގެ އިސްތިގުލާލުގެ ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށް، އެ މީހުންގެ މުސްތަގުބަލް ނިންމޭނީ އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެކަނި ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

މިހާރު ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ލައި ތަކުރާރުކޮށް ޗައިނާއާ ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ހުށަހެޅުއްވި ނަމަވެސް އޭނާ ވަނީ އެކަމަށް ދެކޮޅު ހައްދަވާފަ އެވެ.

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!