ދުނިޔެ

އިންޑިއާގައި ގޮދަނުގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

މެއި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު އިންޑިޔާގެ ސަރުކާރުގެ ގުދަންތަކުގައި ހުރި ހުއިފިލަނޑާގެ ސްޓޮކް 2008 ވަނަ އަހަރަށްފަހު އަހަރުން އަހަރަށް ބަލާއިރު 10.3 އިންސައްތަ ދަށަށް ގޮސްފައިވަނީ 2008 ވަނަ އަހަރަށްފަހު އެންމެ ދަށް މިންވަރަށެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

މި މަސް ފެށުނުއިރު ދައުލަތުގެ ފިހާރަތަކުގައި ހުއިފިލަނޑާގެ ރިޒާވް ހުރީ 26 މިލިއަން މެޓްރިކް ޓަނުގައި ކަމަށް އިންޑިއާގެ ސަރުކާރުގެ ފުޑް ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

ފުޑް ކޯޕަރޭޝަން އޮފް އިންޑިއާއިން އާ ސީޒަން ގަތުމުން ރިޒާވް ބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން މެއި ވީޓް އިންވެންޓްރީސް އޭޕްރީލް މަހަށް ވުރެ 7.5 މިލިއަން މެޓްރިކް ޓަނުގެ ސްޓޮކް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

ފިނިހޫނުމިން މަތިވުމުން 2022 ވަނަ އަހަރާއި 2023 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދުންތެރިކަން ވަނީ ދަށްވެފަ އެވެ.

ސަޕްލައި ހަރުކަށިވި ނަމަވެސް، އިމްޕޯޓްތަކުން މިހާރު ނަގަމުން އަންނަ 40 ޕަސެންޓް ޓެކްސް ކަނޑާލައި ނުވަތަ އުވާލައި ނުވަތަ ރަޝިއާ ފަދަ މަޝްހޫރު ސަޕްލަޔަރުންގެ އަތުން ސީދާ ގަނެގެން އިމްޕޯޓަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށް ގޮވާލާ ގޮވާލުންތަކަށް ނިއު ދިއްލީން ވަނީ ދެކޮޅު ހަދައިފަ އެވެ.

އޭގެ ބަދަލުގައި ދައުލަތުގެ ރިޒާވްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓި، ފުށް ވިއްކާ ފަރާތްތަކާއި ބިސްކޯދު އުފައްދާ ކުންފުނިތައް ފަދަ ބަލްކް ކަސްޓަމަރުންނަށް ވިއްކުމަށް ޓަކައި، ކުރިން ގޮވާން ނެގި ފަހުން ދައުލަތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިނިމަމް ގަންނަ އަގަށް ވުރެ މަތީގައި ހުރި އެތެރޭގެ އަގުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރެ އެވެ.

އިންޑިއާގެ ފުޑް ކޯޕަރޭޝަނުން 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ހުއިފިލަނޑާ ވިއްކަން ފަށާފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް 10 މިލިއަން ޓަނަށް ވުރެ ތަންކޮޅެއް ގިނަ އިން ވިއްކާފައިވާ އިރު، މިއީ ދައުލަތުގެ ރިޒާވްގެ ރެކޯޑެކެވެ.

އިންޑިއާގައި އަހަރަކު ހައްދަނީ އެންމެ ހަނޑޫ ބާވަތެއް ކަމަށާއި އޮކްޓޯބަރު އަދި ނޮވެމްބަރު މަހު ގަސް އިންދައި މާޗް މަހުން ފެށިގެން ކައްކާ ކަމަށެވެ. އާ ސީޒަން ގަންނަން ފަށާނީ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި، މެއި މަހުން ފެށިގެން ދައުލަތުގެ ސްޓޮކް އިތުރުކޮށްގެންނެވެ.

މިދިޔަ އަހަރަށް ވުރެ މިއަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ސްޓޮކް ދަށް ނަމަވެސް، ސަރުކާރުގެ ބަފަރ އަދި ސްޓްރެޓެޖިކް ރިޒާވް ޓާގެޓަށްވުރެ އިންވެންޓްރީތައް ބޮޑުކަމަށާއި، އޭޕްރީލް މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފަށާ ކުއާޓަރުގައި 7.46 މިލިއަން ޓަނުގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ މިންވަރެއްގައި ހުއިފިލަނޑާގެ ސްޓޮކް ހިފަހައްޓަން ޖެހެއެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރާއި 2023 ވަނަ އަހަރު އިންޑިއާއިން ހުއިފިލަނޑާ ގަތުމުގެ އަމާޒަށް ވާސިލްނުވެވި، މިއަހަރުގެ ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުނީ މަޑުމަޑުންނެވެ.

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!