ޚަބަރު

އިމިގްރޭޝަނުން އިންޑިއާ 3 މީހަކު ހޯދަނީ

އަލީ ސަމާޙް ، ދެން އޮންލައިން
އިމިގްރޭޝަނުން ހޯދަމުންދާ އިންޑިއާގެ 3 މީހުން

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އިން ހޯދާ އިންޑިއާ 3 މީހަކު އަދިވެސް ނުފެންނާތީ، ފޮޓޯއާއި ވަނަވަރާއެކު އާންމުކޮށްފިއެވެ.

Ads by STELCO

އިމިގްރޭޝަނުން ހޯދަނީ ރޯހިތް ކުމާރު (33އ) އާއި ގުރުޖަންތް ސިންގް (24އ) ގެ އިތުރުން ޝަމްޝޭން އަލަމް (35އ) އެވެ.

އެ ތިން މީހުން ހޯދަމުންދަނީ ކޮން މަައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ކަމެއް ހާމަކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް ފަސް ދުވަސް ތެރޭ އެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވާން އަންގާ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުންޏެވެ.

ހާޒިރުވާން ޖެހެނީ ސަރުކާރުން ބަންދު ނޫން ދުވަސްތަކުގެ ހެނދުރު 8 އާއި 4 އާ މަޖީދީ މަގުގައި ހުންނަ އިމިގްރޭޝަންގެ ރިސްކު މެނޭޖްމެންޓު (ގ. ސްޓާ ކްލައުޑް/ 10 ވަނަ ފްލޯ) އަށެވެ

Ads by Ooredoo

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!