ޚަބަރު

އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލަކަށް ނެރުނު އޮރެންޖު އެލާޓްގެ ވަގުތު އިތުރުކޮށްފި

އަލީ ސަމާޙް ، ދެން އޮންލައިން

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް މޫސުން ގޯސްވުމާއި ގުޅިގެން މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ނެރުނު އޮރެންޖް އެލާޓުގެ ވަގުތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

Ads by STELCO

މެޓް އޮފީހުން އޮރެންޖް އެލާޓް ނެރުނީ ފުވައްމުލަކުން ސިޓީން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީ އަށެވެ. މިރޭ 7 ޖެހުމާއި ހަމަޔަށް މެޓުން ނެރުނު އޮރެންޖު އެލާޓް މިރޭ 11 ޖެހުމާއި ހަމަޔަށް ވަނީ އިތުރު ކޮށްފައެވެ.

އެ ސަރަހައްދަށް ގަޑިއަކު 34 މޭލާ 40 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައި ޖެހޭނެ ކަމަށާއި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 55 މޭލަށް ވައި ގަދަވެ ކަނޑު ގަދަވާނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

މުޅި ރާއްޖެއަށް މޫސުން ގޯސްވެފައިވާތީ ކަނޑުދަތުރު ކުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭން ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާތަކުން ދަނީ އިލްތިމާސް ކުރަމުންނެވެ. އަދި މޫސުން ރަނގަޅު ވަންދެން ދަތުރުތައް މަޑުޖައްސާލަންވެސް އިލްތިމާސް ކޮށްފައިވެއެވެ.

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!