ޚަބަރު

ބ. އިން މ. އަށް އޮރެންޖް އެލާޓް ނެރެފި

ފާރިހާ ޢަދުނާން ، ދެން އޮންލައިން
ވިއްސާރަ ދުވަހެއްގައި ކަނޑުމަތި

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް މޫސުން ގޯސްވުމާއި ގުޅިގެން މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން އޮރެންޖް އެލާޓެއް ނެރެފި އެވެ.

Ads by STELCO

މެޓް އޮފީހުން އޮރެންޖް އެލާޓް ނެރުނީ ބ. އަތޮޅުން ފެށިގެން މ. އަތޮޅަށެވެ. އެސަރަހައްދަށް ގަޑިއަކު 36 މޭލާ 42 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައި ޖެހޭނެ ކަމަށާއި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 60 މޭލަށް ވައި ގަދަވެ ކަނޑު ވަރަށް ގަދަވާނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނެ އެވެ.

ބ. އަތޮޅުން ފެށިގެން މ. އަތޮޅަށް އޮރެންޖް އެލާޓް ނެރެފައި ވަނީ ހަވީރު 5:30 އިން މިރޭ 8:30 އަށެވެ.

އަދި ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ތ. އަތޮޅަށް ވަނީ ޔެލޯ އެލާޓް ވަނީ ނެރެފައެވެ. މެޓުން ބުނީ، އެ ސަރަހައްދުތަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފައިވަނީ ހަވީރު 18:30 އާ ހަމަޔަށެވެ.

މުޅި ރާއްޖެއަށް މޫސުން ގޯސްވެފައިވާތީ ކަނޑުދަތުރު ކުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭން ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާތަކުން ދަނީ އިލްތިމާސް ކުރަމުންނެވެ. އަދި މޫސުން ރަނގަޅު ވަންދެން ދަތުރުތައް މަޑުޖައްސާލަންވެސް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!