ޚަބަރު

ދެފޫޓް ތިންފޫޓް ދުރުގައި ސަފު ހަދައިގެން ކުރާ ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތް ޞައްޙައެއް ނޫން

ދެފޫޓް ތިން ފޫޓް ދުރުމިނުގައި މީހުންތިބެ ސަފު ހަދައިގެން ކުރާ ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތް ޞައްޙަ ނުވާނެ ކަމަަށް ރާއްޖޭގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެއް ކަމަަށްވާ ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފޭސްބުކްގައި ދެންމެ ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ޝާފިޢު މިހެން ވިދާޅުވިއިރު ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ހަލުވި ކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާތީ ގިނަ ގައުމުތަކެއްގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުން ވަނީ ވަގުތީ ގޮތުން މަނާކޮށްފައެވެ. އަދި އިންޑޮނޭޝިޔާގައި ވެސް މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނިކޮށް އެގައުމުގެ ބައެއް މިސްކިތްތަކުގައި ވަނީ ތިން ފޫޓް ދުރުމިނުގައި މީހުން ތިބެ މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދު ކޮށްފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!