ޚަބަރު

ޝުޢައިބު ރައީސް ނަޝީދަށް: މަނިކުފާނުގެ އަނިޔާވެރިކަން މިއަދު މިވަނީ މައުމޫނަށްވުރެ ބޮޑުވެފަ!

މަރްޔަމް ވަޙީދާ

މިއަދަކީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގެ އަނިޔާވެރިކަން ހައްދު ފަހަނައަޅާ ގޮސްފައިވާކަން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަވި އެއް ދުވަސް ކަމުގައި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވުމުން، އެމްޑީޕީގެ ފިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުގައްރިރު ކަމުން ސަސްޕެންޑު ކުރައްވާފައިވާ ޝުޢައިބު ޢަލީ އެމަނިކުފާނަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓަށް ،ފޮޓޯތަކަކާއެކު ރައްދު ދެއްވަމުން ޝުޢައިބު ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދުގެ އަނިޔާވެރިކަން ރައީސް މައުމޫނަށްވުރެ މިއަދު ވަނީ ބޮޑުވެފައި ކަމަށެވެ.

"މަނިކުފާނަކީ ކަލާނގެ ކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރާ މީހަކަށް މަނިކުފާނުގެ ބާރު ފޯރާ ހުރިހާ މުއައްސަސާ އަކުން ފުރައްސާރަކޮށް އަނިޔާ ކުރަމުން ތިޔަ ގެންދެވީ" ޝުޢައިބު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދަކީ ރައީސް މައުމޫންގެ ވެރިކަމުގެ އަނިޔާވެރިކަން ހައްދު ފަހަނަ އަޅާ ގޮސްފައިވާކަން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަވީ އެއް ދުވަސް ކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިއަދަކީ ޖަލުގައި އީވާން ނަސީމް ގައިގާ ތަޅާ މަރާލި ދުވަސް ކަމުގައި ވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ޖަލުގައި އީވާން ނަސީމު މަރާލާފައިވަނީ 2003 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. ނަމަވެސް އީވާން ނަސީމާއި ބެހޭގޮތުންނާއި އެދުވަހުގެ އެހާދިސާ އާއި ބެހޭގޮތުން ތަފާތު އެކި އަަޑުތައް އަރާފައިވެއެވެ.

އީވާން ނަސީމު މަރާލި ދުވަހު މާލެތެރެ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލަބޮލިވެ، ހަމަނުޖެހުން ބޮޑުވިއެވެ. އެގޮތުން އެދުވަހު ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުންގެ ބޮލުގައި އެޅިގަލުން ތަޅާ، ބޯ ފަޅާލި މަންޒަރާއި ފުލުހުންގެ ޖިޕުގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލި މަންޒަރު ވެސް ފެނިގެން ދިޔައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!