ޚަބަރު

އިތުރު ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ

އިތުރު ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ. އޭނާ އަކީ މި ބައްޔަށް ފައްސިވި ފަސް ވަނަ ދިވެއްސެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ދެންމެ މައުލޫމާތު ދީފައިވަނީ ފިލިޕީންސް އިން އެނބުރި އައިސް އެރިޔަދޫ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީ ގައި ކަރަންޓީނު ކުރި ދިވެއްސެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އިން 20 މީހަކަށް ވަނީ ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައެވެ. އޭގެތެރެއިން 13 މީހަކު ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅު ވެފައެވެ. އަދި ދެމީހަކު ވަނީ ރާއްޖެ އިން ފުރައިގެން ގޮސްފައެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު ރާއްޖޭގައި ތިބީ ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައި ތިބި ފަސް މީހެކެވެ. އެ ފަސްމީހުންނަކީ ވެސް ދިވެހިންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!