ޚަބަރު

މިދަނޑިވަޅުގައި އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީތެރިވެ، ޤުރުޢާން ކިޔެވުން ގިނަކޮށް ﷲ އަށް ދުޢާ ކުރަން ޖެހޭ - ޝަހީމް

ދެން އެމްވީ

މިވަގުތަކީ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޙަޔާތުގައި އައި ވަރަށްވެސް ނާޒުކު ވަގުތެެއް ކަމަށާއި މި ޙާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން އެއްބައިވަންތަވެ އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީވެ، ކެއްތެރިވެ، ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުން ގިނަކޮށް ﷲ އަށް ދުޢާކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ މުޙައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސަޢީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝަހީމް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި އޭނާވަނީ ސިއްޙީ އިރުޝާދުތަކަށް ބޯ ލަބަން ޖެހޭ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެއެވެ.

ޝާހީމް މިފަދަ މޭރުމަކުން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން މިބައްޔަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 10 ކަށްވަނީ އަރާފައެވެ. މިއާއެކު ރާއްޖޭގައި އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދިއުން މަނާކޮށް މުޅި ރާއްޖެވަނީ ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތަކަށް ގެނެސްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެރިކަން ކުރާ ރަށް މާލެ އޮތީ ފުލް ލޮކްޑައުންއެއްގައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!