ކުޅިވަރު

އަނެއްކާވެސް މާލެއިން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ

އަނެއްކާވެސް މާލެއިން އިތުރު މީހަކު ފައްސިވެއްޖެއެވެ. މިއާއެކު މާލެއިން މިބައްޔަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 14 އަށްވަނީ އަރާފައެވެ.

އެކްޕީއޭއިން ދެންމެ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ކޭސް 34 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވި ދިވެއްސެއްގެ (ކޭސް:27) ގެ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓެއްގެ ފަރާތުން ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ފެނި، ހެދި ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމާށެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ..

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ، މިމީހާ މިހާރު މި މީހާ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއެކަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. މިއާއެކު މުޅި ރާއްޖެއިން މި ބައްޔަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 34 އަށް އަރާފައެެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ..

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!