ޚަބަރު

ނޭޕާލް އަދި ބަންގްލަދޭޝްގައި ތިބި ދިވެހިން ވަރަށް އަވަހަށް ރާއްޖެ ގެންނާނަން: ޝާހިދު

ނޭޕާލް އަދި ބަންގްލަދޭޝްގައި ތިބި ދިވެހިންގެ ތެރެއިން އަނބުރާ ގައުމަށް އަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް އަވަހަށް އެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެކަން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އިއުލާންކުރައްވައިފިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝާހިދު މިރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މިކަން ކުރެވެނީ ބަންގްލަދޭޝް އާއި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ދެމެދު އޮތް ގާތް ގުޅުމުގެ ސަބަބުންނާއި އެމްއެންޑީއެފް އާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ ސިފައިންގެ މަސައްކަތުން ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!