ޚަބަރު

މިއަދު ފައްސިވި މީހުންގެ ތެރޭގައި 4 އަހަރުގެ ލަންކާ ކުއްޖެއް ހިމެނޭ!

މިއަދު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ތެރޭގައި 4 އަހަރުގެ ލަންކާ ކުއްޖެއް ހިމެނޭ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

މިރޭ ބޭއްވި ނޫސް ކޮންފަރެންސްގައި ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ މިއަދު މާލެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ތެރޭގައި 4 އަހަރުގެ ކުއްޖަކާއި 12 އަހަރުގެ ކުއްޖެއް ހިމެނޭކަމަށެވެ.

މި ގޮތުން މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި 4 އަހަރުގެ ކުއްޖާއަކީ ސްރީލަންކާއަށް ނިސްބަތްވާ ކުއްޖެކެވެ. މިކުއްޖާއަކީ "އެމްއެޗްއެފް" ކްލަސްޓާ އާއި ގުޅުންހުރި ތަނެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހެއްގެ ދަރިއެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިއަދު ދެން ފައްސިވި 12 އަހަރުގެ ކުއްޖާއަކީ ކޭސް 28 އާއި ކޭސް 31ގެ ދަރިފުޅެވެ. މިއީ ބީއާރުބީ ކްލަސްޓާއަށް ނިސްބަތްވާ ކުއްޖެއް ކަމަށް އަފްޒަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 128 އަށް އަރާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 60 ދިވެހިންނާއި 68 ބިދޭސީންނެވެ. ރާއްޖެއިން ފައްސިވި މީހުންގެ ތެރެއިން 18 މީހަކު މިހާތަނަށް ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!