ވިޔަފާރި

ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި ގައުމީ ބޭންކަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 258.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 258.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު މިއީ 15 ޕަސެންޓްގެ އިތުރުވުމެކެވެ. އެކުންފުންޏަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ތިން ވަނަ ކުއާޓަރުގައި 639 މިލިއަން ރުފިޔާ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ވަނީ ލިބިފައެވެ. މިއަހަރު 646  މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފައެވެ.

ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި 685 މިލިއަން ލިބުނުއިރު ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި 551 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީ ވަނީ  ލިބިފައެވެ. ތިން ކުއާޓަރުގައި ލިބުނު ޖުމުލަ އާމްދަނީ ވަނީ 1.8 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާފައެވެ.

އެގޮތުން މި އަހަރު ބީއެމްއެލް އިން ވަނީ ހިންގާ ހަރަދު ވެސް ވަނީ ކުޑަކޮށްފައެވެ. މިއަހަރުގެ ކުންފުނީގެ ހަރަދުތައް 117 މިލިއަނުގައި ހުރިއިރު، މިދިޔަ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތުގައި ހުރީ 125 މިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!