ޚަބަރު

ތިރީގައިވާ ފޮޓޯއިން އެފެންނަނީ ކާކުކަން އެނގިއްޖެނަމަ ހީހީ ހަލާކު ވާނެ!

މަތީގައި އެވާ ފޮޓޯއަކީ ވަރަށް މަޝްހޫރު ތަރިއެއްގެ ފޮޓޯއެކެވެ. ހަމަ ގައިމުވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެން ވެސް ދަންނާނެ މޮޅު "ބޮލީވުޑް" އެކްޓަރެކެވެ. އާދޭހެވެ. އެއީ ސަލްމާން ޚާން އެވެ.

ސަލްމާން ޚާނަކީ ގިނަ އަންހެނުންގެ ގޮތުގައި ރަސްކަން ކުރަމުން އަންނަ މަޝްހޫރު ތަރިއެއް ކަމާމެދު އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތެވެ. އެ ކަން ހާމަވެގެން ދަނީ ސަލްމާން ޚާންގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމުތައް ނޫންނަމަ އޭނަގެ ލަވަތަކަށް އާންމުން ބަހައްޓާ ޝައުގުވެރި ކަމުންނެވެ.

ސަލްމާންގެ އުމުރުން މިހާރު 50 އަހަރަށް ވުރެ މަތިވެފައިވާއިރު، އަދި އަލަތަށް ވެސް މީހަކާ ކައިވެނީގެ ގޮތުން ގުޅިފައެއް ނެތެވެ. އަދި އިންޑިއާގެ ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު ވެސް ތިބީ ސަލްމާން ޚާންއާއި އިންނަން ވެސް ތައްޔާރަށެވެ.

ސަލްމާނުގެ ކުޑައިރުގެ މިފޮޓޮއަކީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރު ވަމުން އަންނަ ފޮޓޯއެކެވެ. އަދި ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ވެސް ވަނީ އެފޮޓޯއަށް ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ.

 

  1. މުޙައްމަދު

    ތީގަ ދެން މަޖާކަމަކީ ކޮބާ.!؟

  2. މަނަދާ

    އެކަމަކުވާ ސާބަސް،މިދެން މީހަކު ހީހީ ހަލާކުވާވަރުގެ ކަމެއްތަ؟މީހުން ލައްވާ އާޓިކަލް ތައް ކިޔުއްވަން ތިދެން ބޮޑުވަރު.