މުޙައްމަދު ޝިފާއު

މުޙައްމަދު ޝިފާއު

އެކުވެރިޔާއެވެ. ތިބާގެ މަންމަ ރޮނީއެވެ. ފޭސްބުކުގައި ތިބާއަށް ތައުޒިޔާގެ މެސެޖުތައް އޮހެނީއެވެ.

3 hours ago

އަނުޝްކާއާއި ވިރާޓްގެ ދަރިފުޅަށް ކިޔަން ފޭނުން ބޭނުންވީ ކްރިކެޓާ ގުޅޭ ނަމެއް، އެދެމަފިރިން ދިނީ އެމީހުންނާ ގުޅޭ ނަމެއް

3 hours ago

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހާގެ ޕާކިންޒޯން، ޚާއްސައެއް ނޫން: ތަކްލީފްތައް އަސަރާއެކު އޭނާގެ ދުލުން!

19 hours ago

މަރާ ހަނގުރާމަ ކުރަމުން ދިޔަ އާސިމްގެ އާދޭސް:“އަހަރެންގެ ފަރުވާ އަވަސްކޮށްދީ، އަހަރެން މަރުވެދާނެ”

21 hours ago

އާއިލާއެއްގެ ހަގީގީ “ހީރޯ” އަކީ ތިބާގެ ބައްޕައެވެ.

1 day ago

ތިބާ އައު ދުވަހަކަށް ލޯހުޅުވާލާނެ ފުރުސަތެއް ލިބުނީތީ ޝުކުރުވެރިވާށެވެ.

1 day ago

2020: ކުޅިވަރުގެ ހިލަމެއް ނެތް އަހަރެއް

2 days ago

އާސިމްގެ މަރާއެކު އާއިލާއަށް އަޅާލާނެ އެއްވެސް މީހެއް ނެތް، މުޅި އާއިލާ ބިކަވެފައި!

2 days ago

އޭ ނިކަމެތި އިންސާނާއެވެ. މަރު އައިސް ތިބާއާ ބައްދަލު ކުރާނެ ވަގުތަކަށް ތައްޔާރު ހެއްޔެވެ؟

3 days ago

ކައިވެންޏަށް އެންމެ 27 ދުވަސް، ފިރިމީހާ ނިޔާވިއިރު އަނބިމީހާ ކޮވިޑް ޖެހި ރާއްޖެއިން ބޭރު ކަރަންޓީނުގައި

3 days ago

ގާޒީ ސުކޫލުގެ ޓީޗަރަކާއި ޖަމާލުއްދީން ސުކޫލުގެ ދަރިވަރެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ

3 days ago

ބިލަބޮންގް ސުކޫލުން 4 ދަރިވަރަކު ފައްސިވެއްޖެ

3 days ago

އޭ އެކުވެރިންނޭ، މިކަމާމެދު ނިކަން ވިސްނާލަބަލާށެވެ.

3 days ago

މި މީހާ ސައިތައްޓަށް ހަކުރުގެ ބަދަލުގައި އަޅަނީ ކޮން އެއްޗެއްކަން އެނގިއްޖެނަމަ އަންތަރީސް ވާނެ

3 days ago

ކައިވެންޏަށް ފަހު ފިރިމީހާގެ ފައިސާ ތަކާއި އަގުބޮޑެތި ގަހަނާތައް ވަގަށް ނަގައިގެން އަންހެނަކު ފިލައިފި

4 days ago

ދަތުރުކުރުމުގައި ކޮވިޑް-19އިން ސަލާމަތްވުމަށް މަތިންދާބޯޓެއް ކުއްޔަށް ހިފައިފި

4 days ago

މިފަހަރު ވަގަށް ނެގީ ބޮޑު މަތިންދާ ބޯޓެއް

4 days ago

މާފަންނުގައި ހުރި ހޮޓަލެއްގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅައިލައިފި

4 days ago