މުޙައްމަދު ޝިފާއު

މުޙައްމަދު ޝިފާއު

ރައީސް ޞާލިޙް، ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

2 weeks ago

ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އަޅައިފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ރަނގަޅު: ނައިބު ރައީސް

2 weeks ago

މި އަހަރު މާލޭގައި، އަޟްހާ އީދު ނަމާދު ބޮޑު ޖަމާއަތެއްގައި ނުކުރާނެ!

2 weeks ago

މި ފޮޓޯއަށް ރަނގަޅަށް ބަލައިފިނަމަ ތަފާތެއް ފެންނާނެ!

3 weeks ago

ނާޒިމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އައު ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފައްދަނީ!

3 weeks ago
Breaking News

ވީއައިއޭއަށް ފުރަން ދިޔަ ފަތުރުވެރިއެއްގެ އަތުން ވަޒަންތަކެއް ފެނިއްޖެ

3 weeks ago

ރައީސް ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ!

3 weeks ago

މިއަދު ވެސް މޫސުން ގޯސް، ކަނޑުދަތުރު ކުރާ ފަރާތްތައް ސަމާލުވުމަށް އަންގައިފި

3 weeks ago

ވެސްޓިން ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތުނބުޅި ބެހެއްޓޭ ގޮތް ހަދައިފި

3 weeks ago

މޮނިޓަރިންގައި އޮތަސް ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށް ، ކޮވިޑަށް ނައްސި ނަމަ ކަރަންޓީނުން ވީއްލަން ޖެހޭނެ!

3 weeks ago

މި އަހަރުގެ ހައްޖު ދުވަހަކީ ޖުލައި 19 އަދި އީދަކީ ޖުލައި 20

3 weeks ago

ޑރ.ޝަހީމްގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް އިފްތިތާހު ކޮށްފި

3 weeks ago

ހއ އިން ކ އަތޮޅާ ހަމައަށް އޮރެންޖު ސަމާލު ނެރެފި

3 weeks ago

ޓްރިވެންޑްރަމުން ޒިކާ ވައިރަސް ފެނި، ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރެއަށް!

3 weeks ago

ހިއުމަން ރައިޓްސް ޕްރިއޯރިޓީ ލިސްޓުން ރާއްޖެ އުނިކޮށްފި

3 weeks ago

ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތެއްގައި 9 އަހަރުގެ އަބްދުﷲ ސެމީ ފައިނަލަށް!

3 weeks ago

ރައީސް ނަޝީދަށް ފަރުވާ ދެއްވި ޑޮކްޓަރުންނަށް ގައުމީ ފެންވަރުގައި އަގު ވަޒަން ކުރުމަށް ފާސް ކޮށްފި

3 weeks ago

ނަފުރަތު ބިލަކީ ސެކިއުލަރ ގައުމަކަށް ރާއްޖެ ހެދުމުގެ ފެށުން: ރެޑްވޭވް ސަލީމް

3 weeks ago