ޚަބަރު

ފުރަބަންދު ކަރަންޓީން ހުއްޓާލާކަށް ނުނިންމާ: އެޗްއީއޯސީ

ފުރަބަންދު ކަރަންޓީން ހުއްޓާލުމަށް އަދި އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުވިސްނާ ކަމަށް ހެލްތް އިމަރޖަންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

ނޮވެމްބަރު 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފުރަބަންދު އުވާލާކަމަށް ބުނެ ވާހަކަ ތަކެއް ފެތުރެމުންދާއިރު، އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ނޫސްވެރިން ކުރި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާން ޑރ. ފާތިމަތު ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ އެފަދަ ނިންމުމެއް އަދި ނިންމާފައި ނުވާނެކަމަށެވެ.

ލުއިތަކާއި ފިޔަވަޅުތަކާއި ބެހޭގޮތުން އަބަދުވެސް މަޝްވަރާ ކުރެވެމުންދާ ކަމަށާއި، އެފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމައިފި ނަމަ އެކަން ހާމަކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ޑރ. ނަޒްލާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފުރަބަންދު ކަރަންޓީން ނިމުމަކަށް ގެންނާނީ ފްލޫ ކްލިނިކުން ޕޮޒިޓިވްވާ އަދަދާއި ރެންޑަމް ސާމްޕަލްތަކުން ޕޮޒިޓިވްވާ އަދަދު އަދި އަން ލިންކް ކޭސް ޕޮޒިޓިވްވާ އަދަދުތަކަށް ބެލުމަށް ފަހުގައި ކަމަށް ވެސް ޑރ. ނަޒްލާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

 

  1. ބޮޑާމަންޖެ

    ބޮންދު ނަޒްލާ ތިއޮތީ އަމުރެއް ލިބިފަ ފުއްޕާ ދެން ހިތްފުރޭވަރައް ލާރި ގަނޑު ލިބެއެއްނު ދޯ