ޚަބަރު

މަޑިފުށީގައި ރުކަކުން ވެއްޓި ދިވެއްސަކު ނިޔާ ވެއްޖެ

ތ. މަޑިފުށީގައި ރުކަކުން ވެއްޓި ދިވެއްސަކު ނިޔާ ވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ރުކުން ވެއްޓިފައި ވަނީ 36 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށާއި މި ހާދިސާގެ ރިޕޯޓު ލިބިފައި ވަނީ މިއަދުގެ 14:00 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

މަޑިފުށި ހެލްތު ސެންޓަރަށް އެނާ ގެންގޮސް ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ސެންޓަރާ ހަވާލާދީ ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!