ޚަބަރު

13 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް

އުމުރުން 13 އަހަރުގައި ކޯޓުން ބޭރުގައި ކައިވެނި ކުރުވި އަންހެން ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަނެއްކާވެސް 10 ދުވަސް އިތުރު ކޮށްދީފިއެވެ.

ޖިންސީ އަނިޔާ ލިބުނު 13 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންނަކީ ހަރުކަށި ދީނީ ފިކުރު ގެންގުޅޭ ބައެއް ކަމަށް ވެއެވެ. އެ އާއިލާގައި ހިމެނޭ ކުދިންނަށް ވެކްސިން ނުދިނުމާއި ސްކޫލަށް ނުފޮނުވައި އިހުމާލުވަމުންދާތީ އުމުރުން 13 އަހަރުގެ އެ އަންހެން ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިން ހައްޔަރުކުރީ މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އެ ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމުން އެ މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ވަނީ އިތުރު ކޮށްފައެވެ. އެމީހުން އިތުރަށް ބަންދުގައި ބައިތިއްބަން އަމުރުކުރީ މައްސަލައިގެ ހެކި ފޮރުވުމަށް ނުވަތަ ހެކި ބަސް ދޭން ހުރި މީހަކަށް ނުފޫޒު ފޮރުވާފާނެ ކަމަށް ބެލެވޭތީ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަމުރުގައި ވެއެވެ.

މި މައްސަލަ އާ ގުޅިގެން އެ އާއިލާގައި ހިމެނޭ ހަ ކުދިން ވަނީ، ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދައުލަތަށް ނަގައިފަ އެވެ. ކައިވެނީގެ ނަމުގައި އެ އަންހެން ކުއްޖާއާ އިން ފިރިހެން މީހާ އޭނާއާއެކު ގުޅުން ހިންގައި އޭނާގެ ދަރިއަކަށް އެ ކުއްޖާ ބަލިވެ ބައިންދާ، އެކުއްޖާ ވަނީ ވިހައިފަ އެވެ.

އެ މައްސަލާގައި އެ އަންހެން ކުއްޖާއާ ކައިވެނީގެ ނަމުގައި ނަހަމަ ގުޅުން ހިންގި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ރ. މަޑުއްވަރީ އިސްމައީލް އަހްމަދު ވެސް ހުރީ ފުލުހުންގެ ބަންދުގައެވެ. އޭނާގެ ބަންދަށް ކޯޓުން ވަނީ 15 ދުވަސް ޖަހާފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!