ޚަބަރު

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1000 އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1000 އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އަދަދު 1000 އިން މައްޗަށް އަރާފައިވަނީ މިއަދު ފެނުނު އިތުރު 38 ފައްސި ކޭސްއާ އެކުއެވެ. އެގޮތުން އެ 38 މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 29 ދިވެހިންނާއި، ބަންގްލަދޭޝްގެ 8 މީހެއްގެ އިތުރުން ނޭޕާލްގެ މީހެކެވެ.

މި 38 މީހުންނާއެކު ރާއްޖެއިން މި ބައްޔަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 1020 އަށް އަރާފައެވެ.

މި ބައްޔަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ތެރެއިން 46 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވާއިރު، ހަތަރު މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ތިން ދިވެއްސަކާއި ބިދޭސީ އެކެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!