ޚަބަރު

ވަރަށް ބޮޑަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ރާއްޖެއަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޮރެންޖް އެލާޓް ނެރެފި

ވަރަށް ބޮޑަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ރާއްޖެއަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޮރެންޖް އެލާޓް ނެރެފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ (މެޓް) އިން ނެރުނު އޮރެޖް ސަމާލުގައި ބުނެފައި ވަނީ، މިއަދު ހަވީރުން ފެށިގެން ރޭގަނޑު ހަތަކާ އާ ހަމައަށް ބ. އަތޮޅުން ފ.އަތޮޅާއި ދެމެދުގެ ރަށްތަކަށް އާއްމު ވައި 34 މޭލާއި 40 މޭލު ބާރުމިނުގައި ހުންނާނެ ކަމަށާއި، ކަނޑުތައްވެސް ގަދަވާނެ ކަމަށެވެ.

ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރައާ އެކު، ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު ދުވަހު ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ބޯކޮށް، މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާވިސް އިން އޮތީ ލަފާކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް މީގެ ކުރިން ރާއްޖޭގައި މޫސުުން ގޯސްވެ އޮރެންޖް ސަމާލެއް ނެރެފައެއް ނުވެއެވެ.

މެޓް އޮފީހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ވައި ގަދަވެ، ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭތީ ކަނޑު ދަތުރު ކުރުމުގައި މޫސުމަށް ސަމާލުވުން މުހިންމެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!