ޚަބަރު

ވިލިމާލޭ ޑިޓެންޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި ދެ މީހަކު ކޮވިޑަށް ފައްސިވެއްޖެ

ފުލުހުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން، ވިލިމާލޭ ޑިޓެންޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށްފައްސިވެއްޖެއެވެ.

އޮންލައިން ނޫހެއް ކަމަށްވާ "ސަން" އިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ފައްސިވެފައިވަނީ ދެ ބިދޭސީންނެވެ.

އަދި ޑިޓެންޝަން ގައި ތިބި ދެމީހުން ފައްސިވިކަން އެޗްޕީއޭ އިން މިހާރު ވަނީ ފުލުހުންނަށް އަންގާފައެވެ. އަދި އެ ދެ މީހުންނާ ކޮންޓެކްޓްވި ފުލުހުން މިހާރު ތިބީ ކަރަންޓީނުކޮށްފައިކަމަށް ވެސް ސަން އިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

މާލޭގައި ކޮވިޑް19 ފެތުރެން ފެށުމާއެކު ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރާ މީހުން ފުރަތަމަ ގެންދެވެނީ ވިލިމާލެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރަށެވެ. އަދި ކޮވިޑް ނެތް ކަން ޔަގީން ކުރުމަށް ފަހު ދޫނިދޫ އަށް ގެންދެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!