ޚަބަރު

ސްކޫލުތައް ކައިރީ ޓްރެފިކް ބަލަހައްޓަން އިތުރު ސަމާލުކަމެއް ދޭނެ: ފުލުހުން

ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން މާދަމާ ފެށުމާއި އެކު މާލޭގެ ޓްރެފިކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އިން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ސްކޫލްތައް ހުޅުވުމުން މާލޭގެ ޓްރެފިކަށް އަންނާނެ ބަދަލުތަކާ އެއްގޮތަށް ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ވެސް ބަދަލު އަންނާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސްކޫލްތައް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުތަކަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ބަލަހައްޓާނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

ޓްރެފިކް ކަންކަން ބަލަހައްޓަން ފުލުހުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި އެންމެނަށް ސަލާމަތްތެރި އަދި ރައްކާތެރި އަމާން ތަނެއްގެ ގޮތުގައި މަގުތައް ބާއްވަން ފުލުހުން 24 ގަޑިއިރު މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ޕާކު ކުރުމަށްހުރި ދަތިތަކާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޕާކު ކުރުމުން، ހައްލު ކުރުމަށް ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކާއި އެކު މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް މާލޭގައި ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް ޕާކު ކުރާ ވެހިކަލް ތަކުގައި ސްޓިކާ ޖަހަނީ ޕާކް ކުރަން މީގެ ކުރިން ހަދާފައިވާ ޕާކިން ޒޯނު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މަދު ކުރުމާއި ގުޅިގެން ކަމަށް އާއްމު ރައްޔިތުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

މާލޭގެ ޓްރެފިކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަ އިރު މާލޭގައި ވެހިކަލް ޕާކް ކުރުމާއި ހިނގައި ބިނގައި އުޅުމަށްވެސް ވަނީ ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައެެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!