ދުނިޔެ

ކޮވިޑް19 ޖެހިގެން އިންޑިއާ ގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ޗައިނާ އަށް ވުރެ ގިނަވެއްޖެ

ކޮވިޑް19 ޖެހިގެން އިންޑިއާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ކޮވިޑް19 އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނު ޗައިނާ ގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދަށް ވުރެ އިތުރުވެއްޖެއެވެ.

އިންޑިއާ އިން މިހާތަނަށް 165,829 މީހުން ވައިރަހަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު ، އެގައުމުން އިން މަރުވި ޖުމްލަ މީހުންގެ އަދަދަު ވަނީ 4713 އަށް އަރާފައެވެ.

ވައިރަސް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނު އަދި އެންމެ ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރުނު ޗައިނާ އިން މަރުވެފައިވަނީ 4,634 މީހުނެވެ. އެގައުމުން ވައިރަސް ޖެހިފައިވަނީ 82,995 މީހުނަށެވެ.

ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި އިންޑިއާ ގައި ވައިރަހުގެ ކޭސްތައް ވަނީ ރެކޯޑު އަދަދަކަށް އިތުރުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ވަނީ އިގްތިސޯދަށް ލިބުނު ބޮޑެތި ގެއްލުން ތައް ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި ފުރަބަންދަށް ލުއިތަކެއް ދީފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!