ދީން

ދަތި އުނދަގޫ ޙާލަތްތަކުގައާއި ހާސްވެ ކަންބޮޑު ވާނަމަ ކިޔަންވީ ދުޢާ

އާއިޝަތު އަލީނާ

الله ތަޢާލާއާ މެދު ޣާފިލްވެ އެ އިލާހަށް އުރެދެމުން އެ އިލާހު ލެއްވި ބިމުގައި ގަދަފަދަ ކަމާއެކު ހިނގާފައި އުޅޭ އިންސާނާ ވެސް ، ހިތާމައެއް މުސީބާތެއް ނުވަތަ ހާސްކަމާއި ކަންބޮޑުވުން ފަދަ އިންސާނާ ހިތް ނޭދޭ ކަންކަން ކުރިމަތިވުމުން ތިމާގެ ރައްބު މަތީން ހަނދާން ވެއެވެ. އެ އިލާހުގެ މަދަދު ބޭނުންވެއެވެ.

ފަހެ، މި ދެންނެވި ސަބަބަށް ޓަކައި ބަލާ މުސީބާތާއި ދިރިއުޅުމުގެ ދަތިކަންފަދަ ކަންކަމަކީ ވެސް ހެޔޮ ފާލެކެވެ. އެއީ ކެތްތެރިވެ ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ކުރުން މަތީ ދެމިތިބެ ، އެކަމުގެ ބަދަލު ކަމަށްވާ ފާފަ ފުއްސެވުމާއި މަޣްފިރަތް ލިބިގަތުމަށް ޓަކައެވެ.

ދަތިކަމާއި ހާސްވެ ކަންބޮޑުވުމަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ޙަޔާތުގައި ވެސް އަންނާނޭ ޙާލަތްތަކެވެ. ބުއްދިވެރިއަކީ ކޮންމެ ޙާލަތެއްގައި ވެސް اللهގެ މަގުގައި ސާބިތުވެ ހުންނަ މީހާއެވެ. ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ކުރުން މަތީ ދެމިހުރެ الله ތަޢާލާއަށް ދަންނަވާ މީހާއެވެ. ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް އެ އިލާހަށް ވަކީލު ކުރާ އަޅާއެވެ.

ތިރީގައި އެވާ ދެ ދުޢާއަކީ ހާސްވެ ކަންބޮޑުވާ ޙާލަތްތަކާއި ދަތި އުދަނގޫ ޙާލަތްތަކުގައި ކިޔުމަށް ސުންނަތުން ވާރިދު ވެފައިވާ ދެ ދުޢާއެވެ. ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަ الله ޢަލައިހި މި ދެ ދުޢާ ވިދާޅުވި ކަމަށް ޙަދީޘްގައި ވެއެވެ.

اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ

މާނައީ: ހައްދަވައި ގެންގުޅުއްވާ އިލާހެވެ. މިއަޅާ އާދޭސް ދަންނަވަނީ ހަމައެކަނި އިބަ އިލާހުގެ ރަޙުމަތަށެވެ. މިއަޅާ އާދޭސް ދަންނަވަނީ ހަމައެކަނި އިބަ އިލާހުގެ ރަޙުމަތަށެވެ. މިއަޅާގެ ނަފްސަށް ހިނދުކޮޅަކަށް ވެސް މިއަޅާ ދޫކޮށް ނުލައްވައިފާންދޭވެ. މިއަޅާގެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅު ކޮށްދެއްވައިފާންދޭވެ. އިބަ އިލާހު ފިޔަވައި ޙައްޤުވެގެން އަޅުކަން ވެވޭ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ.

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

މާނައީ: ކޯފާ މަޑު މައިތިރިވެގެންވާ ﷲ ފިޔަވައި ޙައްޤުވެގެން އަޅުކަން ވެވޭ އެހެން އިލާހަކު ނުވެއެވެ. އަދި މަތިވެރިވެގެންވާ ޢަރްޝީގެ ވެރި ﷲ ފިޔަވައި ޙައްޤުވެގެން އަޅުކަންވެވޭ އެހެން އިލާހަކު ނުވެއެވެ. އުޑުތަކާއި ބިމާއި ޢަރްޝީގެ ވެރި ދީލަތިވަންތަ މާތްﷲ ފިޔަވައި އެހެން އިލާހަކު ނުވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!