ޚަބަރު

ފެރިދޫގައި ހިނގި މާރާމާރީއެއްގައި މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި

އއ. ފެރިދޫގައި ހިނގި މާރާމާރީއެއްގައި މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފިއެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ އެ މާރާމާރީގައި 32 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ޒަހަމްކޮށްލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެމީހާއަށް ހަމަލާ ދިނީ ހަ މީހުންގެ ގްރޫޕަކުން ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި މި ހާދިސާގައި އެ ގްރޫޕުން ޒަހަމްކޮށްލި މީހާގެ ގެއަށްވެސް ގެއްލުން ދީފައިވާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ޒަހަމްވި މީހާގެ ބޮލުން ދެ ތަނެއް ފަޅައިގެން ގޮސްފައިވާއިރު ވާއަތުގެ އުޅަނބޮޅުން ދެ ތަނެއް ފަޅައިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ވާއަތުގެ ކޮނޑުހުޅުން ހަލާކުވެ ކަނާތުގެ ލޯ ދުޅަވެފައިވާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ޒަހަމްވި މީހާގެ ގޭގެ ކުޑަދޮރުގެ ބިއްލޫރި ގަނޑު ތަޅާލާފައިވާއިރު އެގޭގެ ބަދިގޭގައި ހުރި ތެލިފަދަ ތަކެއްޗަށްވެސް ގެއްލުން ދީފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުން އަންނަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!