ޚަބަރު

މިއަދު ކޮވިޑަށް ފައްސިވީ 13 މީހުން!

މިއަދު އިތުރު 13 މީހަކު ކޮވިޑަށް ފައްސި ވެއްޖެއެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ މިއަދު ފައްސިވި 13 މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ތިން ދިވެހިންނާއި، ބަންގްލަދޭޝްގެ 10 މީހެއް ކަމަށެވެ.

މި 13 މީހުންނާއެކު މި ބައްޔަށް ރާއްޖެއިން ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 2150 އަށް އަރާފައެވެ. މީގެތެރެއިން ފަރުވާ ދެމުން މިހާރު އަންނަނީ 371 މީހަކަށެވެ.

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު 10 މީހަކު މިއަދު ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅު ވެފައެވެ. މި މީހުންނާއެކު ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 1769 އަށް އަރާފައެވެ.

މި ބަލީގައި ރާއްޖެއިން އަށް މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ހަތަރު މީހުންނާއި ހަތަރު ދިވެހިންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!