ޚަބަރު

"މިހާރު" ނޫހުން ރައީސް ނަޝީދުގެ ނަންފުޅުގެ ކުރިއަށް "ރައީސް" ނުލިޔާތީ އިންތިގެ ނުރުހުން!

ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް އޮންލައިން ނޫސް ކަމަށްވާ "މިހާރު" ނޫހުގައި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާ ގުޅޭ ހަބަރުތައް ގެނެސް ދޭއިރު އެމަނިކުފާނުގެ ނަންފުޅުގެ ކުރިއަށް "ރައީސް" ނުލިޔާތީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މަޖިލީސް މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ނުރުހުން ފާޅު ކުރައްވައިފިއެވެ.

އިންތި މިހެން ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދުގެ ހަބަރެއް ލިޔުނު އިރު ކުރިއަށް "ރައީސް" ލިޔެފައި އޮތުމުންނެވެ.

ނޫހުގެ ހަބަރެއްގެ ފޮޓޯއެއް ޓުވިޓާގައި ހިއްސާ ކުރައްވަމުން އިންތި ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ 5 ޕަސެންޓުގެ ބާޢީ އަކަށް ރައީސް އޭ މުހާތަބު ކުރާއިރު އޮޅިގެންވެސް ރައީސް ނަޝީޑުގެ ނަމުގެ ކުރިއަށް އެހެން ނުލިޔާ ނޫހެއް ކަމަށެވެ.

"ދަށް ފެންވަރުގެ ޒާތީ ޖާނަލިޒަމް." އިންތި ސިފަކޮށްފައިވެއެވެ.

<div id="461b649e-d836-10b4-ff5f-a3887f3c66be" class="medium-editor-embeds" style="box-sizing: border-box; color: #444444; font-family: MVFaseyha; font-size: 20px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #f8fafc; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" contenteditable="false" data-original-response="{"url":"https://twitter.com/Imthiyazfahmy/status/1275076801673347076?s=20nn","type":"rich","version":"1.0","title":"

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!