ޚަބަރު

ތިން ދުވަސް ފަހުން ލަންކާއިން ކޮވިޑް ފެނުނީ ރާއްޖެއިން ދިޔަ މީހެއްގެ ފަރާތުން

އަވަށްޓެރި ލަންކާއިން ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްއެއް ނުފެންނަތާ ތިން ދުވަސް ފަހުން ރާއްޖެއިން އެ ގައުމަށް ދިޔަ މީހެއް ފަރާތުން ބަލި ފެނިއްޖެއެވެ.

ލަންކާގެ މީޑިއާތައް ބުނާގޮތުގައި އެ ގައުމުން ކޮވިޑަށް މީހަކު ފައްސިވިކަން އެންމެ ފަހުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އިއުލާނުކޮށްފައިވަނީ ރޭގެ ވަގުތެއްގަ އެވެ.

އެގޮތުން ފާއިތުވެ ދިޔަ ތިން ދުވަހު އެގައުމުން ކޮވިޑް ކޭސްއެއް ފެނިފައި ނުވާއިރު، އެންމެ ފަހުން މީހަކު ފައްސިވެފައިވާނީ މި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ ދުވަހު ތިން ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކުރެ އެވެ.

ލަންކާ ސަރުކާރުން ބުނާ ގޮތުގައި، އެ ގައުމުގައި މިހާރު ކޮވިޑަށް ފައްސިވަމުން އަންނަނީ އެހެން ގައުމު ތަކުން އަނބުރާ ލަންކާއަށް ދާ މީހުންނެވެ. އެހެންކަމުން ލަންކާއަށް އެނބުރި ދާ މީހުންނާއި އެ މީހުންގެ އާއިލާތަކުން ސަމާލުވުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އިލްތިމާސް ކުރެ އެވެ.

ލަންކާއިން އިއްޔެ ވަނީ އިތުރު 28 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅު ވެފައިވާއިރު، ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު އުޅެނީ 1،526 ގައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!