ޚަބަރު

ބިދޭސީމީހާ މަރާލިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާގެ ބަންދަށް އަނެއްކާވެސް 15 ދުވަސް

ދެން އެމްވީ

ތ. ގުރައިދޫގައި ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މަރާލި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާގެ ބަންދަށް އަނެއްކާވެސް 15 ދުވަސް ޖަހައިފިއެވެ.

މިމައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ބަމްގްލަދޭޝް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު، އެމީހާގެ ބަންދަށް އިތުރު 15 ދުވަސް ޖެހީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

މިއަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އެމީހާ ހުރިއިރު، މިއީ އޭނަގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރި ތިން ވަނަ ފަހަރެވެ.

މިހާތަނަށް ކުރި ތަހުގީގުން ހާމަވެފައިވާ ގޮތުގައި ގުރައިދޫގައި ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު މަރުވީ އޭނާއާއި އެހެން ބިދޭސީ މީހަކާ ދެމެދު ހިނގި ހަމަނުޖެހުމެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއެވެ. އަދި އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ހޯދަންޖެހޭ ފޮރެންސިކް ހެކި ހޯދައި ތަހުޤީޤު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!