ޚަބަރު

އެމްއެންޑީއެފްގެ ލޯންޗެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

އެމްއެންޑީއެފްގެ ލޯންޗެއްގައި މިއަދު އަލިފާން ރޯވެއްޖެ އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑިއާ އޮފިސަރު މޭޖާ އިބްރާހީމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ ކ. ގުރައިދޫ ކައިރިން ދަތުރުކުރި ފަސްޓް އިންޓަސެޕްޓާގެ "ވެލާނާ ލޯންޗު" ގައި މެންދުރު ފަހު 3:55 ހާއިރު ރޯވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އަލިފާންގަނޑު ވަނީ ނިއްވާލައިފަ އެވެ.

އެ ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވެ އެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ ލޯންޗުގައި ރޯވި އަލިފާން ނިއްވާލީ އެ ލޯންޗުގައި ތިބި ކްރޫން ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!