ޚަބަރު

ކުރީގެ މެމްބަރު މުސްތަފާ އަށް ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިއްޖެ

ދެން އެމްވީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ އަށް ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި އެވެ.

"ސަން" އޮންލައިނުން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހި ހާލު ދެރަވެގެން މުސްތަފާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައީ އިއްޔެ ކަމަށާއި އޭނާ އެޑްމިޓް ކޮށްފައިވަނީ އައިޖީއެމްއެޗްގައި ކަމަށެވެ.

2014 ވަނަ އަހަރު މަޖްލީސް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށް ޕީޕީއެމް އަށް ފަހުން ސޮއި ކުރެއްވުމަށް ފަހު ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ފަހުކޮޅާއި ހަމައަށް މުސަތަފާ ޕީޕީއެމްގައި ހުންނެވިއެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ޕީޕީއެމުން ވަކިވެގެން ކަމަށް ބުނެ ގޮނޑި ގެއްލުވާލި 12 މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މެމްބަރެކެވެ. ނަމަވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފަހުން ވަނީ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ނިންމާފަ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!