ޚަބަރު

ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަދި ބޮޑަށް އަޅަން ޖެހޭ : ރައީސް މައުމޫން

ދެން އެމްވީ

ކޮވިޑް19 އާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ދިވެހިން އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މައުމޫން މިހެން ވިދާޅުވީ ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި 249 ދިވެހިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާ ރައީސް މައުމޫން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

" އަސްލުވެސް އަޅުގަނޑުމެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ" މައުމޫން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް މައުމޫން އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދި އެމްއާރްއެމް އިން ވެސް ވަނީ ދާދި ފަހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު ގިނަވަމުން ދާތީ، މިއީ ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިވާ ލުއިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސް ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ގޮވާލާ ބަޔާނެއް ނެރެފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!