ދުނިޔެ

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 106 އަށް

ހަލުވިކަމާއެކު މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން ޗައިނާ އިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 106 އަށް އަރައިފިއެވެ.

ޗައިނާގެ ހުބޭ ޕްރޮވިންސްގެ ހެލްތް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ހެނދުނު ބުނީ މި ބަލީގައި އިއްޔެ އެކަނިވެސް 24 މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށާއި އެއާއެކު މި ބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ 106 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އިއްޔެ އެކަނި މި ބަލި ޖެހިފައިވާ އިތުރު 1،291 މީހަކު އެ ޕްރޮވިންސުން ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި އެއާއެކު ޗައިނާގައި މި ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 4000 އަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާފައިވާ ކަމަށްވެސް ހެލްތް ކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ.

ކޮރޯނާ ވައިރަސް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނިފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީންނެވެ. ނަމަވެސް ވޫހާންގެ އިތުރުން ޗައިނާގެ އިތުރު ސިޓީތަކުން މި ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހުން ފެނިފައިވާއިރު އެގައުމުގެ ބައެއް ސިޓީތަކުން މީހުން ދަތުރުކުރުމާއި އަދި އައުން ވެސް ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

ޗައިނާގެ އިތުރުން ތައިލޭންޑް އާއި ވިއެޓްނާމް އާއި ދެކުނު ކޮރެޔާ އާއި ސިންގަޕޫރް އާއި ޓައިވާންގެ އިތުރުން އެމެރިކާ އާއި ފްރާންސް އަދި ނޭޕާލުން ވަނީ މި ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހުން ފެނިފައެވެ. އަދި އިއްޔެ ސްރީލަންކާ އާއި ޖަރުމަނުގެ އިތުރުން ކެނެޑާ އިން ވެސް މި ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހަކު ވަނީ ފެނިފައެވެ.

ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަހަކީ ގައިން ގަޔަށް އަރާ ބައްޔެއް ކަމަށް ޗައިނާ އިން ބުނެފައިވާއިރު، ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ޗައިނާއިން ގެންދަނީ ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!