ޚަބަރު

ގެނބުނު އަންހެނަކު ސަލާމަތްކޮށް، ފަރުވާ ދީފި

މަރްޔަމް ވަޙީދާ
ޅ. ނައިފަރު -- ފޮޓޯ: ސަން

ޅ. އަތޮޅު ފަޅުރަށަކަށް މޫދަށް އެރެން ގޮސް އުޅުނިކޮށް ގެނބުނު އަންހެނަކު ސަލާމަތްކޮށް ފަރުވާ ދީފިއެވެ.

އެއަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލު މެނޭޖަރ ޖައުފަރު އަބްދުﷲ "ދެން"އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ ޅ. ވައްވަރު ކައިރިއަށް ދަތުރު ގޮސް އުޅުނު ޒުވާނުންތަކެއްގެ ތެރެއިން އެކަކު ގެނބިގެން މިއަދު މެންދުރު 1:00ގައި އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

"އުމުރުން 28 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެއް ގެނބިގެން ގެނައީ. މިހާރު އޭނާގެ ހާލު ވަރަށް ރަނގަޅު، ވަރަށް ސްޓޭބަލް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑޮކްޓަރުން ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުން އަންނަނީ" ޖައުފަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖައުފަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ގެނބުނު އަންހެން މީހާ ސަލާމަތް ކުރުމަށް ފަހު، ހާލު ރަނގަޅު ނަމަވެސް މިވަގުތު އޮތީ އޮންޒަވޭޝަންގައި ކަމަށެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މި ދަތުރުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!